Energie & Nutsbedrijven

INDUSTRY

Energie- & nutsbedrijven

Overzicht


Nutsbedrijven in energie, water, riolering, afvalbeheer en aanverwante bedrijven moeten de vraag naar retail nauwkeurig voorspellen en tegelijk de aanbod- en operationele kosten beheersen. Het Qlik Business Discovery-platform ontsluit de antwoorden die zakelijke beslissingen over activiteiten, leveranciers, bedrijfsmiddelen, risico’s en meer zullen verbeteren die rechtstreeks van invloed zijn op de bedrijfsprestaties.

Uitdagingen voor Energie- & nutsbedrijven

Verbeterde efficiëntie met Qlik

Olie & Gas


Krijg holistische zakelijke zichtbaarheid van uw belangrijkste assets en supply chain om effectief kosten te besparen. Behoud asset-integriteit in het veld en tegelijkertijd schaarse technische hulpmiddelen in balans. Volg gezondheids-, veiligheids- en milieu-incidenten in de hele supply chain.

Nutsbedrijven


Nauwkeurig de vraag voorspellen, kosten beheersen en antwoorden ontdekken. Verbeter zakelijke beslissingen over activiteiten, leveranciers, activa, risico’s en meer die direct van invloed zijn op de bedrijfsprestaties.

Mijnbouw


Analyseer bedrijfsmiddelen: kosten, personeel, machines en installaties. Verbeter de efficiëntie en verkort de uitvaltijd door een zorgvuldige planning van uw bedrijfsmiddelen terwijl u de gezondheid en veiligheid bewaakt.

Diensten

Producten

Gerelateerde blogartikelen

Register for our free TimeXtender Workshop

Register for our free TimeXtender Workshop

Register here

Please Enter Your Details to Download QlikSense

This form collects your name, email and a phone number so that we can send you further information about Qlik software. Check out our privacy policy for the full story on how we protect and manage your submitted data!

We've just send the installation files to your email. Please check your inbox

Please Enter Your Details to Download QlikView

This form collects your name, email and a phone number so that we can send you further information about Qlik software. Check out our privacy policy for the full story on how we protect and manage your submitted data!

We've just send the installation files to your email. Please check your inbox